Geen repetities

Uit voorzorg i.v.m. het C-virus en omdat er geen concert nabij is, is besloten voorlopig niet te repeteren.
Na de kerstvakantie zal opnieuw bekeken worden of we weer kunnen repeteren.