Orkest Orkestleden Dirigent Bestuur

De activiteiten van de vereniging worden zoveel mogelijk georganiseerd en uitgevoerd
door door leden van de vereniging. Als je zin en tijd hebt om voor de vereniging
iets extra's te doen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld.Bestuursleden

Francien (voorzitter)

Annette (penningmeester)

Henk (secretaris/notulist)